Open

Erişkin ve Yenidoğan Yoğunbakım

004

Yoğun Bakım

 

Yoğun bakım; beyin kanaması, büyük bir operasyon sonrası,travmatik kazalar ve diğer yaşamı tehdit eden kritik durumlar için oluşturulmuş;hastanın çok yakın bakım ve izleminin gerçekleştirildiği ünitelerdir.

Erişkin Yoğunbakım

Erişkin yoğun bakım:

Ünitemizde çağdaş yoğun bakımın gerektirdiği teknolojik medikal ekipman (suni solunum cihazları,monitörler ve diğer temel yaşam destekleri) eşliğinde hastanın gereksindiği tüm bakım ve tedaviler verilmekte ,gerektiği durumlarda uzman konsültan hekimlerden danışmanlık alınmaktadır.

Hastane olarak, hastanın yaşamla ölüm arasında mücadele ettiği bu kritik anlarda hasta yakınlarının hassasiyetini anlamayı bir felsefe olarak benimsemekte, aileyle olan yakın diyaloğu kurarak hastalarıyla ilgili gerekli olan bilgilendirmeleri düzenli yapmaktayız.

Yenidoğan Yoğun Bakım:

Yenidoğan Yoğun Bakım:

yaşama iyi bir başlangıç için uzman bir ekip gözetiminde sağlıklı koşullarda yapılmış bir doğum ideal olandır. Ancak bazen öngörülmeyen durumlar veya prematüre gibi nedenlerle yenidoğan bebek de yoğun bakıma ihtiyaç duyabilmektedir. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemizde , çocuk hastalıkları uzmanı ve bu alana özel yetişmiş bebek hemşireleri tarafından gerekli tıbbi bakım ve tedavi verilmektedir.